INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

INFORMUJE, ŻE ZAJĘCIA W SZKOLE

Z DNIEM 29 KWIETNIA 2019 r.

BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI.

 

Uwaga uczniowie!!!

od 29 kwietnia  2019 r. nastąpiła  również zmiana planu w klasach 1-3.

Proszę sprawdzić na stronie internetowej szkoły.