Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Akty prawne

Statut ZSTiE - tekst ujednolicony w formacie PDF

Regulamin Rady Pedagogicznej ZSTiE w formacie PDF

Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSTiE w formacie PDF

Regulamin Rady Rodziców ZSTiE w formacie PDF

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZSTiE w latach 2013-2018 w formacie PDF

 

Zestaw procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych wychowawczo dla ZSTiE

 

Przedmiotowe i modułowe systemy oceniania (PSO i MSO)

PSO z języka polskiego: część 1 i część 2
PSO z języka angielskiego dla technikum
PSO z języka angielskiego dla 1klasy ZSZ
PSO z języka angielskiego zawodowego dla zawodu Technik Informatyk
PSO z języka angielskiego zawodowego dla zawodu Technik Teleinformatyk
PSO z języka niemieckiego dla technikum - mgr Eleonora Buszta
PSO z języka niemieckiego dla technikum - mgr Agnieszka Idczak
PSO z języka niemieckiego dla technikum - mgr Agnieszka Skrzypaszek dla klas: 1A-p,1C-p,1NR,2A-p,2X-p,2B-p, 3A-p,3C-p,4B-p, 4C-p
PSO z języka niemieckiego dla technikum - mgr Agnieszka Skrzypaszek dla klas: 1A?p,1C-p,1NR,2A-p,2X-p,2B-p, 3A-p,3C-p,4B-p, 4C-p
PSO z języka niemieckiego dla technikum - mgr Marta Tomala dla grup IV.0
PSO z języka niemieckiego dla technikum - mgr Marta Tomala dla grup IV.1P i IV.R
PSO z biologii dla technikum
PSO z edukacji dla bezpieczeństwa dla technikum
PSO z fizyki dla technikum
PSO z geografii dla technikum
PSO z historii dla technikum klasy 1sze i ZSZ klasy 1sze i 2gie
PSO z historii dla technikum klasy 3cie i 4te
PSO z matematyki dla technikum
PSO z wiedzy o kulturze dla technikum
PSO z wychowania fizycznego dla technikum
PSO z religii dla technikum
PSO z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w klasie 2C w zawodzie technik informatyk
PSO z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w technikum
PSO z matematykichemii dla technikum

MSO z modułu M1 - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie technik informatyk klasy 1A, 1B, 1C
MSO z modułu M1 - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej dla technikum
MSO z modułów: M2 - Użytkowanie i naprawa komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i M3 - Administrowanie systemami operacyjnymi dla klas: 2A, 2B, 2C, 2V, 1C, 1A
MSO z modułów: M2 - Użytkowanie i naprawa komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i M4 - Projektowanie, montaż i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych w zawodzie technik informatyk
MSO z modułówM5 -Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w zawodzie technik informatyk i M6 -  w zawodzie technik teleinformatyk
MSO z modułu M5 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi dla klas 3cich w zawodzie technik informatyk
MSO z modułów: M6 - Projektowanie, implementacja i zarządzanie systemami baz danych oraz M7 - Tworzenie stron i aplikacji internetowych w zawodzie technik informatyk - mgr Mirosława Sochalska
MSO z modułu M6 - Projektowanie, implementacja i zarządzanie systemami baz danych w klasach: 2B, 2C, 3A, 3C, 4B, 4C
MSO z modułu M7 - Projektowanie aplikacji Internetowych w klasie 2B/2 w zawodzie technik informatyk
MSO z modułu M7 jednostka modułowa J1 - Tworzenie grafiki komputerowej w klasie 2A/2 i klasie 2B/1 w zawodzie technik informatyk
MSO z modułu M7 jednostka modułowa J2 - Tworzenie statycznych serwisów WWW w klasie 2A/2 i klasie 2B/1 w zawodzie technik informatyk
MSO z modułu M7 jednostka modułowa J2 - Tworzenie statycznych serwisów WWW w klasie 3A/2 i klasie 3B w zawodzie technik informatyk
MSO z modułu M7 jednostka modułowa J3 - Tworzenie statycznych serwisów WWW w klasie 3A/2 i klasie 3B w zawodzie technik informatyk
MSO z modułu M7 jednostka modułowa J3 - Tworzenie statycznych serwisów WWW w klasie 4A i klasie 4B w zawodzie technik informatyk
MSO z modułu M1 - Pomiary urządzen elektrycznych i elektronicznych w klasach: 1E, 2V, 2X w zawodzie technik elektronik i technik teleinformatyk
MSO z modułu M1 - Pomiary elektryczne i elektroniczne w klasach: 1X w zawodzie technik teleinformatyk
MSO z modułu M3 - Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych w klasach: 1X/2 w zawodzie technik teleinformatyk