Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Mam Marzenie"

01.12.2017 zespół Wolontariatu ZSTiE wraz z Dyrektorem przekazał na ręce przedstawiciela Fundacja Mam Marzenie ciastka zakupione dzięki akcji Dnia Życzliwości, które to zostaną dołączone do paczek mikołajkowych dla małych pacjentów.

DZIĘKUJEMY uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do sukcesu akcji!

 

 

Dzień Życzliwości 2017

21 Listopada w naszej szkole odbył się DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Wolontariat szkolny pod opieką pań A. Skrzypaszek i E. Buszty oraz pana C. Kołodzieja zorganizował kiermasz ciast z którego dochód przeznaczony zostanie na paczki mikołajkowe dla podopiecznych Fundacja Mam Marzenie.

Tego dnia również promowaliśmy zaprzyjaźnioną fundację Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska.

Koledzy i koleżanki mieli także okazję do udziału w happeningu "Wdzięczny za" oraz kawiarence literackiej zorganizowanej przez panią Hołownię.

Dziękujemy serdecznie uczniom ZSTiE za udaną organizację tego wspaniałego dnia oraz uczennicom z Roe Liceum i Technikum za pokazanie piękna współpracy.

 

Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE

 

Spotkanie Wolontariuszy

W dniu 21.11.2017 r. naszą Szkołę odwiedzili przedstawiciele Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży we Wrocławiu pani Karolina Olech wraz z wolontariuszami z Francji i Holandii na zaproszenie katechety Cezarego Kołodzieja. Tłumaczeniem z j. angielskiego służyła nam pani Karolina, a z j. niemieckiego pani Agnieszka Skrzypaszek. Wspólnota została ciepło przyjęta przez nauczycieli i uczniów ZSTiE. Przekonywali oni młodych ludzi do uczestnictwa w zorganizowanym dla nich spotkaniu, które odbędzie się w ramach wspólnoty ekumenicznej TAIZE w Bazylei i okolicy, w Szwajcarii, od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi wezmą udział w tym nowym etapie "Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię" zapoczątkowanej przez Brata Rogera pod koniec lat 70-tych. W 1940 roku Roger, Szwajcar z pochodzenia i teolog, dotarł do odległej, położonej w Burgundii wioski Taizé, w której kupił dom i ziemię, rozpoczynając życie w założonej Wspólnocie. Miejsce wydało mu się szczególne m.in. z powodu bliskiego sąsiedztwa słynnego opactwa benedyktyńskiego Cluny, które w XI w. i XII w. wywarło silny wpływ na życie Kościoła, a także Citeaux z dawnym opactwem cystersów, w którym mieszkał św. Bernard. W pierwszych latach swojego życia w Taizé, brat Roger utrzymywał się z uprawy ziemi, budował małą kapliczkę oraz pisał regułę życia Wspólnoty. Gościł także często uciekinierów politycznych i Żydów. W 1941 r. napisał broszurkę pt. Uwagi wyjaśniające, która stała się zaczątkiem reguły Wspólnoty, opowiadającej się za ideą ekumenizmu i pojednania między podzielonymi kościołami chrześcijańskimi. Wspólnie modlą się tutaj chrześcijanie różnych kultur, ras, języków i kościołów. Zapraszani są zarówno ludzie wierzący jak i poszukujący Boga. Od początku dążono do realizacji idei pojednania. Bracia z TAIZE opiekowali się także niemieckimi jeńcami wojennymi, przebywającymi w pobliskim obozie oraz okolicznymi sierotami. W latach 1952-1953 Roger napisał właściwą regułę Wspólnoty, której fundamenty stanowiły trzy słowa streszczające Ewangelię: radość, prostota, miłosierdzie. Brat Roger wziął udział w obradach soboru watykańskiego II jako oficjalny obserwator. W czasie jego obrad przybyli do Taizé pastorzy protestanccy i francuscy biskupi katoliccy na pierwsze tego typu spotkanie ekumeniczne. Od 1969 r. do Wspólnoty należą także katolicy. W 1966 r. bracia zorganizowali pierwsze ekumeniczne spotkanie młodzieży, a w 1974 odbył się tam "Sobór Młodych". Od 1982 spotkania odbywają się także poza wioską. Zespół wolontariatu szkolnego gościł pana Jacka Bednarka z Dolnośląskiego Centrum Wolontariatu, który zaprezentował metody współpracy wolontariuszy z Państw Europy i Dalekiego Wschodu, szczególnie z Chin. Uczniowie poznali zwyczaje panujące w Państwach oddalonych od nas nie tylko geograficznie, ale także kulturowo. Chętni do współpracy z tą organizacją zapisali się na listę i będą wspomagać akcje wolontariatu międzynarodowego.

Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE

 

Wolontariusze ZSTiE dla Hospicjum dziecięcego

Wolontariusze z ZSTiE dla Hospicjum dziecięcegoW dniu 07.11.2017 roku przedstawiciele wolontariatu naszej Szkoły pani Agnieszka Skrzypaszek i pan Cezary Kołodziej przekazali książki, zabawki, gry i słodycze dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową na ręce pani Agnieszki Smakulskiej przewodniczącej wolontariatu Hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska mieszczącego się przy ul. Traugutta 57-59. Mamy nadzieję że nasza współpraca będzie się systematycznie rozwijała, a dary serca przyniosą radość i uśmiech na ustach najmłodszych. Akcja zakończyła się sukcesem dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu. Z naszej Szkoły w akcji PLUSZAK wzięli udział uczniowie: Alan Mikuliszyn i Krzysztof Motowidło, solidarnie dołączyli do nas uczniowie z XV- stego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu: Nikola Grodzka, Bartosz Zamirski i Aleksandra Wojcieszonek przy wsparciu pani wicedyrektor Renaty Kożuszek. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Magdy Orszewskiej, Agnieszki Zatorskiej, Ani Gadomskiej, Aleksandry Janusz, pana Mariusza Dąbkowskiego i Stanisława Bajora za aktywne włączenie się w pomoc potrzebującym.

 


Strona 1 z 9