Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

IV Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016

Młodzież Technikum Nr 7 uczestniczy w wielu ciekawych i prestiżowych wydarzeniach odbywających się w naszym pięknym mieście. Nasi Wolontariusze mieli zaszczyt reprezentować Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych na IV Edycji Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016, które odbyły się w Gimnazjum Nr 13. W tym pięknym budynku o ciekawej architekturze odbyły się aktywne warsztaty, debata na temat: „Moda na Wolontariat”, gry i inspirujące do działań społecznych quizy z nagrodami. To My Wolontariusze ZSTiE z dumą reprezentujemy naszą szkołę i kształtujemy postawy innych uczniów, mamy realny wpływ na postawy, promujemy uniwersalne wartości, wspieramy i pomagamy. Tegoroczne Wrocławskie Targi Wolontariatu organizowane we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu były okazją do nawiązania wartościowych kontaktów, zaprezentowania swoich działań, a tym samym wzbogacenia swojego CV o doświadczenia w zakresie działań społecznych.

IV Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016 IV Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016 IV Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016 IV Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016 IV Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016 IV Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2016

 

Ośmiu Wspaniałych 2016

Technikum Nr. 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr. 1 - mamy Laureata !

W XXII Edycji prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Ośmiu Wspaniałych tytuł Laureata przyznano 8 wyjątkowym uczniom wrocławskich szkół. Wśród nagrodzonych jest uczeń Technikum Nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy – Krzysztof Przybyłek: Szef Sztabu Akcji „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, wolontariusz i inicjator wielu przedsięwzięć dla uczniów, takich jak: „ Liga klas”, „Warsztaty dla gimnazjalistów”, Lider zbiórek i kwest na rzecz dzieci z Wrocławskiego Centrum Wychowania i Opieki i Unicef, honorowo oddający krew dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu . W swoich działaniach jest przedsiębiorczy, stanowi przykład do naśladowania dla innych, jest dla nich wzorem …

Więcej…
 

Pomóż dzieciom prztrwać zimę

Wolontariusze ZSTiE przeprowadzili akcję: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Lider i szef sztabu akcji Krzysztof Przybyłek profesjonalnie koordynował przebieg zbiorki na rzecz potrzebujących oraz dokumentował zbiórkę. Akcje połączył z prowadzoną równolegle rywalizacją uczniów ZSTiE w popularnej grze komputerowej. Gracze wsparli dzieci – podopiecznych Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i przekazali dla nich ponad 100 czekolad.  Dodatkowo wolontariusze ZSTiE – Angelika Obodczuk, Wiktoria Młynek i Daniel Stancel przekazali na rzecz potrzebujących odzież, gry edukacyjne, zabawki i książki. Cały przebieg akcji został udokumentowany przez Krzysztofa Przybyłka na oficjalnym profilu szkoły na facebooku.  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym: nauczycielom, uczniom, a przede wszystkim Wolontariuszom ZSTiE za pomoc i okazane serce.

Relację sporządziła: mgr A. Skrzypaszek- Koordynator działań Wolontariatu Szkolnego.

 

Konkurs – Wrocław Miastem Kariery – Wspaniali ZSTiE 2015

Konkurs przeprowadzany jest w dniu 20 listopada 2015 roku, w piątek - Dzień Życzliwości  
w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, uniwersalnych postaw: kultury osobistej, chęci zdobywania wiedzy,  doskonalenia się i inspirowania innych , niesienia pomocy, aktywności fizycznej, dbania o wizerunek własny i szkoły. Celem Konkursu jest zrealizowanie Konkursu jako Wydarzenia medialnego, które poprzez relację i zdjęcia wzbogaci stronę internetową szkoły

Konkurs polega na wyłonieniu spośród naszych uczniów zwycięzców w następujących kategoriach:

Nominacje uczniów w Kategoriach:
I Kategoria “Najlepszy uczeń - Diament ZSTiE 2015”
II Kategoria „Pasjonata Zawodowiec 2015”
III Kategoria „Najlepszy Sportowiec ZSTiE 2015”
IV Kategoria „Pomocna Dłoń”
Każdy nauczyciel ZSTiE może nominować uczniów ZSTiE w poszczególnych kategoriach. Nominacje spływają do środy 18 listopada 2015 do nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzany Konkurs.  Na nominowanych uczniów głosy oddają uczniowie naszej szkoły.  Głosowanie odbędzie się 20 listopada 2015, w piątek, w Sali 24 na stoisku konkursowym, które obsługiwać będą na przerwach Wolontariusze Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych. /do godziny 11.25/

Za medialna oprawę i organizację Konkursu odpowiadają mgr A. Skrzypaszek, mgr T. Ziółkowski i mgr inż. S. Wójcik

Dyplomy i nagrody  “Wspaniali ZSTiE 2015“ rozdane zostaną na  podsumowaniu Konkursu – 4 grudnia 2015 w piątek, w Sali 24 o godz. 10. 15

Regulamin Konkursu: mgr A. Skrzypaszek, po konsultacjach z nauczycielami: mgr T. Ziółkowski, mgr inż. S. Wójcik

 


Strona 1 z 8