Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady rekrutacji do klas I-szych


Zasady rekrutacji do klas I-wszych Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020:

 

Warunki rekrutacji do klas I-szych


Warunki rekrutacji do klas I-wszych Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020:

 

Nauczane języki


Na podstawie Zarządzenia dyrektora Nr 4/2013:

§ 10
W szkole prowadzone sę zajęcia z zakresu języka obcego nowożytnego: języka angielskiego i języka niemieckiego. Przydział do grup ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Przedmioty - zakres rozszerzony


Oferta wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
dla uczniów podejmujących naukę w Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu, od 1 września 2017r.

(podstawa prawna:
ust. 4 załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych /Dz.U. poz. 204, ze zm./,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych /Dz.U. poz. 703/

Więcej…