•   Od 26 października 2020 r. Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg zasad ustalonych dla strefy „czerwonej”. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE: Zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Z powodów organizacyjnych, nauczyciel ma prawo je skrócić do 30 minut. Uczniowie mają......

  • Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zaplanowane zebranie z rodzicami klas maturalnych w dniu 1 grudnia 2020r. w szkole zostaje odwołane.Wychowawcy przekażą informacje o przewidywanych ocenach poprzez UONET+ ....

  • Pobierz http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/procedury-epidemiczne-ZSTIE.pdf Dostęp uczniów ZSTIE do komputera i internetu: Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród uczniów ZSTIE, 1 września 2020: a) dzielę komputer z innymi domownikami – 51 uczniów (7,6%), b) nie mam dostępu do Internetu – 3 uczniów (0,04%), c) mam ograniczony dostęp do Internetu –......