Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Cyfrowa Szkoła Sukcesu

Email Drukuj PDF

Cyfrowa Szkoła Sukcesu - rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-04-30

Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla uczniów, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kształcenie umiejętności interpersonalnych, TIK, metod eksperymentu naukowego i zindywidualizowanego podejścia.

Poprawiony: niedziela, 02 kwietnia 2017 22:09