Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
O bibliotece


Zasady korzystania

Email Drukuj PDF
 1. Pracownia multimedialna stanowi część czytelni, jest udostępniana uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.
Poprawiony: czwartek, 02 grudnia 2010 22:11 Więcej…
 

Regulamin

Email Drukuj PDF
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Uprawnieni czytelnicy Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (WSB ) spoza ZSTiE mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu.
 3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych i podanych do wiadomości czytelników godzinach.
 4. Uczniowie mogą wypożyczyć maksymalnie 2 lektury na miesiąc.
 5. Uczniowie mogą mieć na koncie maksymalnie 5 książek.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką:
  • w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza
  • mogą przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki o 2 tygodnie
  • o dłuższym terminie przedłużenia decyduje nauczyciel bibliotekarz

W przypadku nieoddania wypożyczonych dokumentów w określonym terminie WSB blokuje konto czytelnika.

 1. Książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić (ten sam tytuł lub inny uzgodniony z bibliotekarzem).
 2. Najlepsi czytelnicy w danej klasie pod koniec semestru otrzymują + 15 punktów z zachowania.
 3. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać wyłącznie na miejscu (w czytelni lub na lekcji) po pozostawieniu u nauczyciela bibliotekarza legitymacji szkolnej lub numerka z szatni.
 4. Czytelnik ma prawo do fachowej informacji na temat zbiorów bibliotecznych
 5. Czytelnicy odbierający dokumenty lub kończący szkołę są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych dokumentów i uzyskania potwierdzenia przez nauczyciela bibliotekarza o zwrocie tych dokumentów.
 6. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania zawartych w nim przepisów.

OD CHWILI WYPOŻYCZENIA CZYTELNIK ODPOWIADA ZA KSIĄŻKĘ.

Wrocław, 1 IX 2016 r.

Poprawiony: niedziela, 18 grudnia 2016 18:34
 

O nas

Email Drukuj PDF

Zapraszamy czytelników do korzystania z biblioteki i czytelni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.00 Czytelnia pełni funkcję pracowni multimedialnej, uczniowie mają do dyspozycji osiem stanowisk komputerowych, drukarkę laserową i skaner.

Od lat współpracujemy z Mediateką i Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną.

Poprawiony: czwartek, 02 grudnia 2010 21:30
 

Misja

Email Drukuj PDF

Misją Biblioteki jest wspieranie procesu uczenia się i nauczania, zaspo­kajanie potrzeb edukacyjnych i czytelniczych uczniów
oraz rozwijanie ich zainteresowań

Poprawiony: czwartek, 02 grudnia 2010 21:21 Więcej…