Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Krasnal Teleinformatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
we WROCŁAWIU

TECHNIKUM NR 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 1

brazowe-technikum-2020


INFORMACJA DLA KANDYDATA

Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej w ZSTIE: doc

 

 Lista kandynatów zakwalifikowanych:

elektronik, informatyk, teleinformatyk, branżowa

Lista kandynatów niezakwalifikowanych:

teleinformatyk, elektronik, branżowa

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

11 sierpnia 2020 r., w serwisie informacyjnym maturzysty OKE (www.oke.wroc.pl) zostaną umieszczone wyniki egzaminu maturalnego, sesja 2020. Loginy i hasła zostały wysłane do maturzystów przez wychowawców. W przyapdku gdy zdający nie zdał 1 egzaminu, ma prawo złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego - załącznik nr 7 na stronie OKE. Wniosek składamy do sekretariatu ZSTIE w terminie do 14 sierpnia 2020, godz. 14:00.  UWAGA!!! Egzamin poprawkowy z matury  odbędzię się 8 września  2020r.  o godz. 14.00 w ZSTiE.

 

Odbiór świadectw dojrzałości 18 sierpnia 2020: (4X - 9:00, 4A - 9:40, 4B - 10:30, 4V - 11.00, 4C - 11:40, ABS - 12:30).

W przypadku konieczności wcześniejszego odbioru świadectwa należy umawiać się dzwoniąc na sekretariat szkoły w godz. od 8.00 do 13.00.

Odbiór świadectwa osobiście lub przez osoby z upoważnieniem.

Pamiętaj, żeby zachować środki ostrożności przychodząc do szkoły  w maseczce i zachowując dystans społeczny!!!

             

KOMUNIKATY

  1. Wytyczne MEN w sprawie wypoczynku w czasie wakacji: wypoczynek
  2. Wsparcie dla uczniów na nowy rok szkolny "Dobry Start". Więcej informacji pod linkiem MEN: https://www.gov.pl/web/rodzina/od-dzis-mozna-skladac-wniosek-online-o-dobry-start
  3. Podsumowanie roku szkolnego Dyrektora ZSTIE i Przewodniczącego SU: https://www.youtube.com/watch?v=0Srn8dC3VYA

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych w latach 2016-2021. Plik w formacie PDF.


progeCAD.pl banner

W pracach projektowych na zajęciach wykorzystujemy oprogramowanie progeCAD - darmową alternatywę dla AutoCAD-a


Szkoła uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Sportu

 Narodowy Program Sportu


W dniu 25 stycznia 2008 r. nasza Szkoła została przyjęta w poczet członków
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji
w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.